Atspausdinta iš: http://siaudunamai.lt/lt/dvd

 DVD „Šiaudiniai namai“


PROJEKTO DVD LT-EEProjekto „Aplinkai palankios statybos iš šiaudų populiarinimas mažinant įtaką klimato kaitai“ vykdymo metu buvo filmuojama bekarkasės, karkasinės ir statybos iš didžiųjų ryšulių seminaruose.

Filmuotą medžiagą ir informaciją apie projektą bei jo vykdymo eigą rasite naujajame DVD. Filmuojama buvo savo jėgomis.

DVD informacija

Šį DVD galima įsigyti perkant knygą arba renginių metu. Viso išleista 450 vienetų, dalis jų perduota platinimui užsienio šalyse.

ISBN 978-9955-9778-4-1, UDK  728(474.5)  Ši-02

Visą DVD galima kopijuoti  kviečiame padėti skleisti informaciją apie šiaudinių namų statybą. Prašome nekopijuoti atskirų DVD dalių. Kopijuoti galima tik visumą.

Projekto DVD


Ant DVD pavaizduotas tiesos langas, pagamintas parodai RESTA 2008 (žr. skyrelį „Projekto istorija“).

DVD turinys

 DVD yra trys filmukai bei du paveikslėlių skyriai ir projekto aprašymas lietuvių ir anglų kalbomis. 

DVD turinys


     

  

  TREN_associate

 

 Šiaudinių namų plėtrą remia:

      JTVP PAF Mažųjų projektų programa

   Pasaulio aplinkos fondo
   Mažųjų projektų programa

   www.undp.lt/sgp


     LR Aplinkos ministerija


           Didžiosios Britanijos ambasada


Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje